อีเมล: vinco@goodsoundproof.com
โทรศัพท์: +86-13798390364

FAQ-1

1.พับผนัง

แนะนำสินค้า:

พาร์ติชันพับผนัง ด้วยฟังก์ชั่น ของฉนวนกันเสียง และสาร หน่วงไฟ ความยืดหยุ่นในการแยกพื้นที่ห้อง และเต็มใช้ space.its ใช้ได้กับศูนย์แสดงสินค้า โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน ศาลาอเนกประสงค์ เลี้ยง ห้องประชุม ห้องฝึกอบรมฯลฯ